Meddelande om laga kraft, Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kommunfullmäktige i Hjo kommun har den 17 oktober antagit Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad, Hjo kommun. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 23 oktober och har vunnit laga kraft den 14 november 2019.

Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid. Planen ska också göra tillbyggnad av förskola eller utbyggnad av skolan möjlig. Planområdet ligger närmare drivmedelstationer än vad översiktsplanens riktlinje anger. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.