Detaljplanen för Duvan 6 (D214) har nu vunnit laga kraft

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden i Hjo kommun har den 3 september antagit detaljplan för Duvan 6 i Hjo stad, Hjo kommun. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 13 september och vann laga kraft 2019-10-04.

Detaljplanen möjliggör rivning av gårdsbyggnaderna och uppföra ett mindre hyreshus med fem lägenheter, delvis i två plan. Genom att lägga den nya byggnaden mot norra fastighetsgränsen skapas en attraktiv gård och lägenheter i söderläge. Planerna är att lägenheternas storlek är 2 rok på ca 60 kvm vardera.

Kvarteret Duvan och angränsande kvarter omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och vid nybyggnad ska särskild hänsyn tas till den värdefulla miljön och befintliga byggnader.