Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Lundby. Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid. Beslut om antagande fattas av kommunfullmäktige 2019-10-17.

Förslaget ska även göra tillbyggnad av förskola eller utbyggnad av skolan möjlig. Planområdet ligger närmare drivmedelstationer än vad översiktsplanens riktlinje anger.

Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning 2019-06-25 - 2019-08-25.
Här kan du ta del av granskningsförslaget.


Nästa steg i planprocessen är att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta detaljplanen och ett antagandeförslag kommer att arbetas fram. Om beslutet inte överklagas beräknas det vinna laga kraft i mitten av november. Processen att anta detaljplanen ser ut såhär:

2019-10-01
Byggnadsnämnden fattar beslut om att rekommendera kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

2019-10-02
Kommunstyrelsen fattar beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

2019-10-17
Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta detaljplanen.


Om du vill läsa mer om skolprojektet och det arbete som pågår med att förbereda för att bygga den nya skolan kan du göra det här.


Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.