Antagande av detaljplan för del av kvarteret Kofoten

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden antog 2018-06-27 ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Kofoten, Hjo stad.

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Kofoten beläget i Hjos norra industriområde vid Sveavägen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av mindre industrifastigheter samt att utöka användningsområdet till att även omfatta verksamheter. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids