Ändring av detaljplan D154 i Hjo stad har vunnit laga kraft

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden antog 2019-03-05 ändring av detaljplan D154. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 2019-03-13 och har vunnit laga kraft 2019-04-04.

Ändringen gäller fastigheten Eldaren 1 som ligger vid korsningen Sveavägen/Skövdevägen i Hjo stad. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av fastighetens huvudbyggnad. I samband med ändringen justeras dagens byggrätt för huvudbyggnaden, som innebär en våning, till att motsvara befintlig huvudbyggnad. Även kulturhistoriska värden förtydligas i planbeskrivningen som ett underlag vid bygglovgivning.

Här kan du ta del av antagandeförslaget

Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se telefon växel 0503-350 00.