Miljötips i september: Cykla och gå om du kan!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Pappa och barn cyklister gör high five efter cykeltur

Inne i Hjo tätort har vi fantastiska möjligheter att cykla dit vi ska. 32% av alla som bor i Hjo kan cykla till jobbet på mindre än en kvart! Det är nödvändigt för klimatet och miljön, men det är också bra för hälsan och för ekonomin att fler börjar gå eller cykla istället för att ta bilen.

Cykla med barnen till skolan
Forskning visar att det finns många fördelar för barn att cykla till skolan. Barn med aktiv skolväg är gladare än kamraterna som åkt bil, de är mer koncentrerade i skolan och får ofta bättre resultat. Dessutom blir barn som vistas i trafikmiljön snabbare säkra trafikanter. Alla föräldrar har förstås inte möjlighet att cykla med sina barn till skolan men  fler skulle kunna välja cykeln istället för bilen då och då. Genom att cykla med barnen minskar även mängden bilar vid lämning och hämtning på förskolor och skolor.

Varför är detta så viktigt?
2030 ska Sverige ha en fossiloberoende bilflotta. Detta är nödvändigt eftersom bilarna idag släpper ut koldioxid, en växthusgas som värmer upp vårt jordklot. För att nå dit krävs det att vi åker mindre bil och går, cyklar och åker kollektivtrafik i större utsträckning.