Miljötips i maj: stoppa spridningen av invasiva arter!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Vi behöver hjälpas åt för att stoppa spridningen av invasiva främmande arter eftersom de hotar den biologiska mångfalden. Jättebalsamin är ett exempel på en vanlig invasiv art i Hjo men det finns fler. Läs mer om vad du kan göra för att stoppa spridningen av främmande invasiva arter!

Främmande arter är djur, växter eller svampar som har tagits till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i den här miljön som de egentligen inte hör till. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter.  Det är väldigt resurskrävande och svårt att bekämpa invasiva växter, och problemen ökar i takt med att vi blir fler människor och att vi reser mer.

Flera myndigheter ansvarar för hanteringen av invasiva arter. Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är viktiga aktörer. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om invasiva arter och rapportera fynd av dem.

Läs gärna mer nedan om invasiva arter i våra stora sjöar och ta del av Naturvårdsverkets råd om vad du som trädgårdsägare kan göra för att hindra spridningen av invasiva växter.