Resurssmart äldreboende

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Genom att använda färre engångsprodukter, minska matsvinnet och en bättre hantering av inkontinensskydd ska äldreboendena minska sitt avfall i Hjo. Vi deltar i projektet Resurssmart äldreboende under våren 2020.

Bakgrunden till projektet Resurssmart äldreboende är att äldreboenden ofta genererar ovanligt mycket avfall. Undersökningar i Göteborg har visat att i snitt blir det 734 kg avfall per år och person i ett äldreboende. Detta ska jämföras med drygt 400 kg för en genomsnittsvuxen.

Vad kan detta bero på? Äldre personer är inga storkonsumenter och tar ofta väl hand om sina ägodelar. Den stora avfallsmängden beror istället på att det används väldigt mycket engångsmaterial på äldreboendena samtidigt som det slängs ganska mycket mat. För att göra något åt detta startades projektet ”Resurssmart äldreboende” som fått väldigt goda resultat. Nu har projektet spridit sig och under 2020 deltar många Skaraborgskommuner i Resurssmart äldreboende och tar del av de lärdomar man dragit i Göteborg, där projektet startade.

Vad innebär det att vara med i Resurssmart äldreboende? Jo, alla äldreboendeavdelningar går igenom sin verksamhet och tittar på hur man kan minska matsvinnet och minska bruket av engångsartiklar, utan att äventyra säkerhet eller hygien för de äldre. Kan man ha vissa tvättlappar i frotté istället för engångsmaterial? Kan vi undvika plastpåsar och använda glasburkar om och om igen istället? Kan vi slänga mindre mat genom att se över inköp och lasta in i hyllorna på ett bättre sätt? Många bäckar små gör stor skillnad för avfallet och bara genom att börja tänka i dessa banor så händer det grejer!

Projektet inleds med att vi mäter allt avfall och i juni, när projektet avslutas, kommer vi att mäta avfallet igen för att se om avfallsmängderna minskat tack vare de åtgärder vi kommit fram till.

På andra platser där man arbetat med detta har man sett stora vinster för miljön, med minskade koldioxidutsläpp, mindre restavfall, mindre matsvinn, men också minskade kostnader, bättre arbetsmiljö för personalen som hanterar avfallet och ökad kvalitet för brukarna. Personalen upplever ofta att det känns meningsfullt att göra något konkret för att få en mer hållbar verksamhet och det är t o m något som gör att arbetsplatsen känns modern och attraktiv!