Cykelstrategi för Hjo kommun-så blir vi fler som cyklar!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Ökad cykling är en framtidsfråga. Inte bara för klimatet, utan också för att både unga och gamla ska få en bättre hälsa och en högre livskvalitet i en attraktiv miljö. Nu finns ett förslag till cykelstrategi för Hjo kommun, där målet är att fler ska välja cykeln framför bilen, särskilt vid korta resor i tätorten. Ta chansen och tyck till om förslaget!

Aldrig tidigare har det varit så angeläget att minska utsläppen av växthusgaser.  Samtidigt vet vi att hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. Hjo har en stor, outnyttjad cykelpotential som vi ska ta vara på! Cykelstrategin tar upp fem olika områden som ska göra att cykeln blir ett självklart val som transportsätt i vår kommun.

Hjoborna har varit delaktiga i framtagandet av strategin genom att bland annat svara på en enkät om cyklingens förutsättningar i Hjo. Fram till den 1 mars har ni också möjlighet att lämna synpunkter på strategin genom att mejla dem till annica.carter@hjo.se.

Därefter går strategin upp för beslut och tanken är att den ska antas på kommunfullmäktige den 15 april.

Här kan du ta del av förslaget till cykelstrategi >>> 

Bilaga: Kartläggning av cyklingens förutsättningar i Hjo kommun