Elbilar i Hjo kommun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Elbilar på rad utanför Vallgården

Hjo kommun har ansökt om och beviljats medel från Klimatklivet för att sätta upp 20 st laddpunkter vid Vallgården. Detta skapar möjlighet för Hjo kommun att byta ut cirka 20 av sina fossila bilar mot rena elbilar som körs på grön el.

Under 2017 skrev Hjo kommun under överenskommelsen "Klimat 2030- Västra Götaland ställer om" vilket innebär att vi förbundit oss att bidra till en fossiloberoende region. Kommunfullmäktige i Hjo har också som prioriterat mål att kommunen ska vara fossiloberoende år 2030. Dessa mål innebär att kommunen också måste börja genomföra konkreta åtgärder.

Som ett första steg, genomfördes under våren 2018 en energideklaration av alla kommunala fordon med hjälp av Miljöfordon Sverige. Genomgången visade att det första steget i att ställa om vår fordonsflotta bör vara att byta ut hemvårdens fordon mot eldrivna. Detta är den enskilda åtgärd som skulle få allra störst genomslagskraft i kommunen, på grund av att Hemvården har så pass många bilar och dessa rullar dygnet runt, året runt.

Miljövinsten ökar genom att flertalet bilar laddas under natten och därmed tar till vara det elöverskott som då finns. Hjo kommun köper enbart grön el, vilket gör att miljövinsten vid övergången blir än större.