Solenergi

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Solpaneler

Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla och intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt. Sedan 2018 har det införts vissa undantag från kravet på bygglov när det gäller solcellspaneler och solfångare.

Vill du ha tips och råd kring installation av solel?

Du som bor i en villa kan spara åtskilliga kronor på solenergi. Vill du ha fördjupad rådgivning angående solel är det bara att kontakta kommunens Energi- och klimatrådgivare!

Bygglov för solenergianläggningar?

Förut var det bygglovskrav på solenergianläggningar (solfångare/solceller), men sedan 2018 har man infört vissa undantag från kravet på bygglov.
Hjo kommun har tagit fram en broschyr som sammanfattar reglerna om bygglov för solenergianläggningar. Den kan du ta del av längre ned på sidan. Där hittar du också kartor över riksintresseområden för Försvarsmakten och kulturmiljövården, där det alltid råder krav på bygglov.
På Boverkets hemsida finns mer fullständig information om bygglov för solfångare och solceller (se länk nedan). 
Observera att fristående solfångare och solcellspaneler aldrig är bygglovspliktiga. 

Det är svårt att på rak arm säga om det krävs bygglov eller anmälan för solcellspaneler/solfångare, så därför rekommenderar vi dig att kontakta bygglovskontoret om du planerar att installera en solenergianläggning på din byggnad. 

Solenergi i Hjo kommun

Hjo kommun utnyttjar solens energi för att producera el på Knäpplans förskola och för att värma badvattnet i bassängen på Guldkroksbadet. Vi planerar också för att installera en solenergianläggning på Estrid Ericson skolan som öppnar 2022.