Kommunens klimatlöften 2022

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Logotyp för kommunernas klimatlöften

Hjo kommun har antagit nya klimatlöften för 2022. Kommunernas klimatlöften är konkreta åtgärder där vi kan bidra till utsläppsminskningar så att den västsvenska ekonomin kan bli fossiloberoende till år 2030!

Hjo kommun står bakom kraftsamlingen Klimat 2030. Som ett led i arbetet ställer vi oss därför bakom kommunernas klimatlöften - konkreta åtgärder där vi kan bidra till utsläppsminskningar. 

Våra klimatlöften 2022:

 • Vi har en laddplan för kommunen.
 • Våra nya bilar är klimatbonusbilar.
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
  upphandlingar.
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
 • Vi använder cirkulära möbler.
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.
 • Vi genomför energieffektiviseringar.
 • Vi installerar solenergi.
 • Vi arbetar aktivt med medborgarnas engagemang för klimatet.