Klimatlöften

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun står bakom kraftsamlingen Klimat 2030. Tillsammans med alla andra kommuner i regionen ska vi nu öka takten i klimatarbetet så att den västsvenska ekonomin ska bli fossiloberoende år 2030. Som ett led i arbetet ställer vi oss därför bakom kommunernas klimatlöften - konkreta åtgärder där vi kan bidra till utsläppsminskningar. Läs mer om våra klimatlöften inför 2021!

Bakgrund

Klimat 2030 har valt ut 20 klimatlöften som kommunerna kan välja att ställa sig bakom. Kommunstyrelsen i respektive kommun tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Klimat 2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, exempelvis genom att erbjuda workshops för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte. 

Kommunernas klimatlöften lanseras på ett digitalt evenemang den 16 december 2020 där landshövdingen och regionstyrelsens ordförande medverkar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. Läs mer på Klimat 2030s hemsida!

Våra klimatlöften

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande klimatlöften: 

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy.

3. Våra nya personbilar är miljöbilar.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
        upphandlingar.

10. Vi använder cirkulära möbler.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar.

16. Vi producerar egen solel.

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.

Alla i samhället behöver ta snabba steg framåt i klimatomställningen, och mycket är redan på gång. Nedan kan du ta del av en del av våra pågående projekt som knyter an till klimatlöftena.

Hjo kommun deltar i arbetet med att ställa om till ett klimatsmart samhälle - vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter.