Värmesystem

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Vilket uppvärmningssystem är bäst för ditt hus?

Ungefär 80 % av en villas energikostnad går till uppvärmning och vattenvärmning. Det finns inget enskilt värmesystem som är bäst och passar alla. Förutsättningarna för ditt hus styr vad du ska välja, såsom typ av fastighet, om det har vattenburet värmesystem eller inte samt var det ligger i geografin.

Vilken värmekälla du har kommer också påverka din kostnad. Här kan du läsa om de olika värmekällor som finns, och dess fördelar och nackdelar.

  • Värmepumpar

    Värmepumpar hämtar värme ur luften, vattnet, jorden eller berget. Val av pump beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag och på husets ventilation. Värmepumpen drivs med el, men ger tillbaka flera gånger så mycket el som den förbrukar.

  • Fjärrvärme

    Värmen produceras i en större gemensam anläggning och pumpas ut i ett kulvertsystem till kunden.

  • Kamin

    Kaminer kan fungera som en kompletterande värmekälla för att minska kostnaden för den primära värmekällan.