Kommunens fastighetsservice

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Välskötta och rena lokaler är grundstommen för en bra inomhusmiljö och en bra arbetsmiljö. Medarbetare trivs och besökare får ett gott intryck om vi lyckas med detta. Rena lokaler är en bidragande faktor till social gemenskap, trivsel, trygghet och hälsa för barn, elever, äldre, medarbetare och besökare.

Fastighetskontoret underhåller och sköter kommunens fastigheter, bland annat kommunens skolor, förskolor, idrottshallar och kontor. Välskötta och välvårdade lokaler håller längre mot slitage och är mer hållbara. Vi som arbetar inom kommunens fastighetsservice arbetar för att uppnå dessa värden i vardagen.

Lokalvård

Vi som arbetar inom lokalvård har i uppdrag är att säkerställa en ren och trivsam inomhusmiljö samt bidra till minskad smittspridning. I uppdraget ingår också att underhålla och vårda ytskikten i lokalerna så att värdet på fastigheterna bevaras och lokalerna får en ökad livslängd. Städningen utförs av välutbildad personal på ett professionellt, sunt och miljövänligt sätt. Vi använder moderna maskiner och städmaterial med avseende på ergonomi, miljö och hygien.

Vaktmästeri

Vaktmästeriet ansvarar för kommunala fastigheters dagliga skötsel och underhåll. Ambitionen är att detta ska genomföras snabbt med god serviceanda och på ett kostnadseffektivt sätt. Mindre reparationer sköts av vaktmästarna. Alla större reparationer, ombyggnader och tillbyggnader sker med upphandlade hantverkare. Vi gör kontinuerligt miljöinsatser och energibesparande åtgärder på våra fastigheter.