Värmepumpar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Värmepumpar hämtar värme ur luften, vattnet, jorden eller berget. Val av pump beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag och på husets ventilation. Värmepumpen drivs med el, men ger tillbaka flera gånger så mycket el som den förbrukar.

Innan du börjar att gräva eller borra för att installera en värmepump behöver du anmäla eller ansöka till Miljösamverkan östra Skaraborg. Den enda typen av värmepump du inte behöver anmäla är luftvärmepump.

Du hittar all information du behöver på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbsida.
Här kan du läsa om bergvärme-, jordvärme-, luftvattenvärme-, frånluftvärme- och luft-luftvärmepump.

 • En bergvärmepump hämtar värmen som finns lagrad i berget genom ett borrat hål i berget. Fordrar ett vattenburet värmesystem för att värmen ska kunna spridas i huset. Värmepumpen minskar behovet av köpt energi/el för varmvatten och värme med upp till 80 procent.

  + Minskar behovet av köpt energi/el för varmvatten och värme.
  + Driftsäker och låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepanna.
  - Hög investeringskostnad, cirka 150 000 kronor.
  - Om värmepumpen inte täcker hela värmebehovet kan det bli dyra eleffektkostnader

 • Jordvärmepump är ett billigare alternativ än bergvärme. Den kräver dock att du har en yta på cirka 500 m2 och jordmån för att kunna gräva ner kollektorslangen. Finns det en sjö i anslutning till huset kan det vara ett alternativ att lägga kollektorn på sjöbotten.

  + Minskar behovet av köpt energi/el för varmvatten och värme.
  + Driftsäker och låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepanna.
  - Hög investeringskostnad (dock lägre än bergvärme)
  - Krav på tillgänglig mark
  - Om värmepumpen inte täcker hela värmebehovet kan det bli dyra eleffektkostnader

 • Luft-vattenvärmepumpen använder energin från uteluften och överför den till ett vattenburet system. Passar bäst för villor i Mellansverige och söderut. Kan spara 50–60 procent av husets behov av värme och varmvatten.

  + Enkel och kostnadseffektiv lösning
  + Jämn komfortvärme
  - Sämre verkningsgrad kallaste dagarna
  - Kan uppstå höga eleffektkostnader
  - Kan orsaka ljud

 • En frånluftvärmepump förutsätter ett kanalsystem för ventilationen. Värmepumpen återvinner värme ur ventilationsluften och återför det till husets värmesystem. Kan spara 40–50 procent av husets behov av värme och varmvatten. Det finns också frånluftsvärmepumpar som värmer endast varmvattnet.

  + Förlorar inte effekt när det är kallt ute.
  + Ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning samtidigt.
  +Låg investeringskostnad vid nybyggnation.
  - Kräver kanalsystem för frånluften
  - Mindre effektivt än bergvärme eller jordvärme vid hög energiförbrukning

 • Luft-luftvärmepumpen använder energin från uteluften och värmer sedan upp inomhusluften. Passar utmärkt som komplement för hus med direktelvärme. En öppen planlösning rekommenderas ofta för att få ut värmen i huset. I bästa fall kan halva uppvärmningsbehovet täckas av en luftluftvärmepump. Luftvärmepumpen kan även användas som luftkonditionering.

  + Låg investeringskostnad
  + Möjlighet till klimatkyla
  - Ojämn temperatur i huset
  - Litet energiutbyte när det är kallt
  - Värmer inte varmvatten.