Solenergi

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

 • En solfångare omvandlar solens energi till varmvatten med hög effektivitet. Ett solvärmesystem behöver kompletteras med ackumulatortank och annan uppvärmning som t ex vedeldning för att klara värmebehovet under vintersäsongen. Kopplas solvärmen till tappvarmvatten kan normalt 40 % av behovet täckas av solenergin, motsvarande ca 2000 kWh per år. Med extra stort varmvattenbehov sommartid, såsom uppvärmning av en pool, blir solenergi en intressant lösning. Man kan få statligt investeringsbidrag till solfångare.

  + Klimatsmart
  + Effektivt utnyttjande av solenergi
  - Kräver kompletterande uppvärmningssystem och ackumulator
  - Liten produktion vintertid och när det är mörkt

 • En solcellsanläggning är intressant för alla hus som har någorlunda bra förutsättningar när det gäller skuggfrihet och tak åt söderhållet. Elen som produceras används direkt både som hushållsel och värme när el används för värmeförsörjningen. Om det produceras mer el än vad som konsumeras så matas överskottet ut på det allmänna elnätet och du kan ansöka om en ekonomisk ersättning från ditt elhandelsbolag. Anläggningen har en livslängd på 30-35 år och värdestegringen på huset är större än investeringskostnaden. Det finns statligt stöd både för investering och i samband med ersättning för överskottsel.

  + Klimatsmart
  + God känsla att bli mindre beroende av prisvariationer på elmarknaden
  + Bekymmersfritt när anläggningen väl är på plats
  - Kräver kompletterade uppvärmningssystem
  - En del administrativt krångel
  - Kan finnas bättre ekonomiska affärer (beror väl på tidshorisont?)