Klimatförändring

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Klimatförändringar kan orsakas av både naturliga variationer och mänsklig påverkan.

Tidigare klimatförändringar har tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Det råder stor enighet inom klimatforskningen om att det är människans utsläpp av växthusgaser, från bland annat fossila bränslen, som är orsaken till den kraftiga uppvärmning som skett de senaste 50 åren.

En förutsättning för att bromsa utvecklingen är att öka kunskapen och engagemanget. Det krävs omfattande förändringar i användningen av energi, hur vi transporterar oss och av vår konsumtion. Här spelar näringslivet och den offentliga sektorn en viktig roll.

Växthusgaser 

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt och konsekvenserna av denna temperaturökning drabbar oss alla negativt. Det finns stor risk att jordens medeltemperatur kommer att öka mer än två grader till år 2100 om inte utsläppen av växthusgaser minskar radikalt. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat redan har blivit varmare och mer nederbördsrikt. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle och natur. Samtidigt som vi minskar våra utsläpp måste vi därför börja anpassa oss till de förändringar vi vet kommer.

Regional klimatanalys

Hur klimatet i Västra Götalands län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden.
Enligt SMHI:s regionala analys för Västra Götaland beräknas årsmedeltemperaturen för länet öka med 3-5 grader till år 2100. Värmeböljorna förväntas också öka då antalet varma dagar blir fler.
Årsmedelnederbörden bedöms öka med 10 - 25 %. Mest ökar nederbörden vintertid. Den kraftiga nederbörden ökar också, den maximal dygnsnederbörd beräknas öka med 10 – 20 %. Tillrinningen till sjöar och vattendrag kommer att öka, främst under vintern.