Förnybar energi

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Växthuseffekten ökar på grund av användningen av fossilt bränsle med ökade koldioxidutsläpp som följd. Utsläppen av kväve och svavel ökar och bidrar till försurning och övergödning. Därför måste vi hitta alternativa energikällor och alternativa bränslen.

  • Biogas

    I Hjo kan vi sortera vårt matavfall som på biogasanläggningen i Falköping omvandlas till biogas och restprodukten blir ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas som ersätter bensin och diesel som drivmedel i våra fordon.

  • Solenergi

    Påverkan på miljön blir minimal när solenergi används. Hjo kommun utnyttjar solens energi för att producera el på Knäpplans förskola och för att värma badvattnet i bassängen på Guldkroksbadet.

  • Vindkraft

    Vindkraft är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling.