Förnybar energi

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Växthuseffekten ökar på grund av användningen av fossilt bränsle med ökade koldioxidutsläpp som följd. Utsläppen av kväve och svavel ökar och bidrar till försurning och övergödning. Därför måste vi hitta alternativa energikällor och alternativa bränslen.

 • Biogas

  I Hjo kan vi sortera vårt matavfall som på biogasanläggningen i Falköping omvandlas till biogas och restprodukten blir ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas som ersätter bensin och diesel som drivmedel i våra fordon.

 • Solpaneler

  Solenergi och solel

  Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla och intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt. Sedan 2018 har det införts vissa undantag från kravet på bygglov när det gäller solcellspaneler och solfångare.

 • Ett hus bland äng och åker, med vindkraftverk bakom

  Vindkraft

  Vindkraft är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling.