Energi och klimat

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Vi arbetar för att alla som lever och verkar i Hjo ska kunna göra det hållbart och använda mindre energi från fossila källor.

Hjo kommun har en hållbarhetsstrategi där målet är att "Kommunen och dess invånare använder förnybar energi och är ledande i användningen av energieffektiva produkter. Kommunens långsiktiga mål är att minska sin klimatpåverkan genom att bli fossiloberoende. Förnybara energislag används till transporter, uppvärmning och el. De kommunala verksamheterna ska vara ett föredöme i omställningen. Kommunen erbjuder information och rådgivning till allmänheten och ställer höga energikrav i sina egna upphandlingar."

Uppvärmning är en av de stora energislukarna i Sverige. Hur vi värmer våra bostäder har därför stor betydelse för komforten inomhus, för hushållets ekonomi och för vår miljö. På dessa sidor får du veta mer om olika typer av uppvärmning, förnybar energi och hur du kan få hjälp av kommunens energirådgivare och av kommunens lokala energibolag Hjo Energi. 

Lagstiftningen ställer också krav som kan vara aktuella i frågor om uppvärmning av bostäder. Bland annat ställs krav på besiktning av oljecisterner, krav på att anmäla eller ansöka om tillstånd när en värmepump skall installeras och krav på hur vedeldning i braskaminer och vedpannor sköts. För mer information gå vidare till Miljösamverkan Östra Skaraborg.