Rivningslov

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader, men bara inom områden med detaljplan och i vissa fall med områdesbestämmelser.

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud. Detta är relativt ovanligt. När en byggnad omfattas av rivningsförbud beror det oftast på att den är så kulturhistoriskt värdefull att den ska bevaras. Oftast är rivningsförbudet markerat med bokstaven q i detaljplanen. Om byggnaden har rivningsförbud kommer din ansökan om rivningslov säkerligen att avslås.

Även byggnader som inte omfattas av rivningsförbud kan ibland nekas rivningslov på grund av att byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Understrykas bör att rivningslov endast krävs för byggnader inom detaljplan eller i vissa fall inom områdesbestämmelser. Utanför planlagt område räcker det med en rivningsanmälan.

Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis friggebodar.

Om du ska riva ett hus för att kunna bygga ett nytt är du inte tvungen att söka ett rivningslov separat. Rivningslovet kan hanteras i bygglovet för det nya huset.

Riv aldrig utan startbesked

Innan rivningsarbetet får påbörjas krävs – precis som vid byggande – att en kontrollplan har lämnats in och att du har fått startbesked.

Precis som vid bygglov utfärdas ett slutbesked då du har lämnat in en ifylld kontrollplan som visar att alla kontroller är gjorda och att lagstadgade krav är uppfyllda.