Kontroll för mindre åtgärder

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

För de flesta mindre och enklare åtgärder behövs inte kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Däremot måste byggherrar som ska bygga eller riva sådant som kräver bygglov eller anmälan ändå upprätta kontrollplaner.

Små och enkla åtgärder kan till exempel vara garage eller carport för 1-2 bilar, mindre tillbyggnader på villor och installation av braskamin.

Vad är en kontrollplan?

Vid bygglov, rivningslov eller anmälan ska byggherren ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen ger övergripande information till alla inblandade parter och innehåller alla viktiga fakta om byggnadsåtgärden. Kontrollplanen ska förklara vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollerna och vilka intyg, anmälningar och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsenheten. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska det i varje byggnads- eller rivningsåtgärd finnas en kontrollplan om åtgärden kräver bygglov, rivningslov eller anmälan.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

För små och enkla åtgärder ska det finnas uppgifter om:

  • vilken kontroll som ska göras
  • underlag för kontrollen, till exempel beskrivning, ritning, fabrikantanvisning eller Boverkets byggrelger (BBR)
  • kontrollmetod, till exempel okulär besiktning, beräkning, mätning eller provtryckning  
  • vem som ska göra kontrollerna: projektör, entreprenör eller någon annan som till exempel sotaren
  • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden

Det kan vara lämpligt att göra kontrollplanen i tabellform för att få den mer översiktlig, men det är inte nödvändigt. Tydlighet är viktigast så att alla parter förstår och kan använda kontrollplanen.

Vem upprättar kontrollplanen?

I ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig ansvarar byggherren själv för att kontrollplanen uppförs och att kontrollerna utförs. Är du osäker på hur kontrollplanen ska upprättas kan du ofta få hjälp av till exempel anlitad arkitekt, konstruktör eller leverantör.  

Hur ska kontrollplanen redovisas?

Ett förslag till kontrollplan ska redovisas tillsammans med övriga handlingar i samband med att bygglovsansökan eller anmälan skickas in. Kontrollplanen godkänns av handläggare på bygglovsenheten om den bedöms vara tillräckligt omfattande.