Kontrollansvarig och kontrollplan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA upprättar en kontrollplan och ser till att den följs. KA ska också delta vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller.

KA bör kopplas in så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet

Vem kan vara kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. KA ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara KA och samtidigt vara anställd av det företag som bygger.

Kontrollansvariges uppgifter

 • Se till att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs.

 • Informera byggherren om avvikelser. Vid behov även informera kommunen.

 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och arbetsplatsbesök och slutsamråd. Kontrollansvarig ska dokumentera sina besök och iakttagelser.

 • Kontrollansvariges besök och kontroller på arbetsplatsen ska utgöra underlag till ett utlåtande som den kontrollansvarige ska utfärda inför ett slutbesked.

Certifierade kontrollansvariga kan du bland annat hitta på Boverkets hemsida.

Kontrollplan

Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Exempel på enkla byggprojekt:

 • Ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera.

 • Ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkonger, återvinningstationer, skärmtak

 • Byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende

 • Skyltar

 • Rivning av små och enkla byggnader

För projekt som kräver kontrollansvarig så ska ett förslag till kontrollplan lämnas in efter det att bygglov har beslutats men innan det tekniska samrådet hålls.