Bygglov

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Du måste oftast ha bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad. Bygglov kan också behövas för anläggningar, till exempel en campingplats eller en golfbana.

I Bygglovsprocessen finns mer information om hur det går till när du söker bygglov. 

Varför behövs bygglov?

En ny byggnad måste fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt omkring. Därför måste vi tänka till inför ändringar och nybyggnation. Ekologisk hållbarhet är en viktig sak att ta hänsyn till. Likaså att byggnaderna är säkra och upplevs som estetiskt tilltalande i sin miljö. Det är också viktigt att vi vårdar och tar tillvara byggnader och miljöer. Var och hur byggande ska ske regleras i Sveriges bygglagstiftning.

Olika regler

Bygglovsregler kan skilja sig åt beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanelagt område, det vill säga i tätbebyggt område eller på landsbygden. Generellt sett gäller att du får bygga friare utanför detaljplan. Vissa regler kan också skilja sig åt mellan olika kommuner. Därför är det viktigt att du alltid först tar reda på vad som gäller för området där just din fastighet ligger. Vill du ta del av en detaljplan kan du kontakta bygglovskontoret.

Det behövs oftast bygglov om du ska:

  • Uppföra en byggnad eller anläggning
  • Göra en tillbyggnad på en befintlig byggnad eller anläggning
  • Väsentligt ändra en byggnads användning, till exempel ändra en bostad till kontor
  • Uppföra murar eller plank
  • Anlägga parkering
  • Sätta upp skylt eller väsentligt ändra skylt inom detaljplanelagt område. Hjo kommun har tagit fram en skyltpolicy för att hålla en god skyltkultur i staden.
  • Ställa husvagnar, containrar eller tält en längre tid
  • Ändra fasadmaterial, kulör eller takmaterial - om du bor inom detaljplanelagt (tätbebyggt) område. Att sätta igen en dörr eller ta upp ett fönster i fasaden är också bygglovspliktigt.

I vissa fall krävs det bygglov för solfångare och solcellspaneler. Läs mer.