Tekniskt samråd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

I ärenden som kräver ett bygg-, mark- eller rivningslov eller en anmälan behöver du och din kontrollansvarige i många fall träffa oss på bygglovskontoret för ett tekniskt samråd.

Du kontaktar bygglovskontoret för att boka tid för det tekniska samrådet. Vid det tekniska samrådet måste byggherren och kontrollansvarig närvara. I vissa fall kan fler personer behöva närvara exempelvis projektörer och entreprenörer med flera. Vid samrådet upprättas ett protokoll.

Vid samrådet gör vi bland annat en genomgång av:

 • Arbetets planering och organisation
 • Byggnadens energianvändning, säkerhet och konstruktion
 • Förslag till kontrollplan och andra inlämnade handlingar
 • Behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder
 • Behov av ett färdigställandeskydd
 • Behov av utstakning
 • Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • Behov av ytterligare samråd

Om samrådet gäller en rivningsåtgärd går vi även igenom hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats. 

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.