Startbesked

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Att påbörja arbetet utan startbesked kommer att leda till en sanktionsavgift.

Vid enkla åtgärder, till exempel uterum och installation av eldstad, krävs inget tekniskt samråd för att du ska få startbesked.

I normalfallet, till exempel vid nybyggnation av enbostadshus, ska du och din kontrollansvarige ha varit på ett tekniskt samråd innan du får ett startbesked. Vid det tekniska samrådet ska ni tillsammans med kommunens handläggare ha gått igenom byggprojektet, vilka kontroller som ska göras och vilka handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden.

Först därefter, när kontrollplanen är godkänd samt övriga handlingar som behöver redovisas för Plan & Bygg har inlämnats, kan ett startbesked lämnas.