Slutbesked

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked.

Ett slutbesked är ett beslut från byggnadsnämnden om att hela byggnaden eller de delar av byggnaden som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Att flytta in eller börja använda byggnaden innan slutbeskedet är klart kommer att leda till en sanktionsavgift.

Vad krävs för att få slutbesked?

Slutbeskedet utfärdas då byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte haft anledning att ingripa.

Om slutbesked inte kan ges

Ett slutbesked kan ibland ges trots brister i uppfyllandet av ovanstående krav. Om bristerna är försumbara kan dessa anges som anmärkningar på slutbeskedet. Om någon brist inte är försumbar kan byggnadsnämnden ge ett tillfälligt, så kallat interimistiskt slutbesked som är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll som behöver göras i ett senare skede utförs.

Byggherrens ansvar

Tänk på att du som byggherre ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren ska också se till att kontroll utförs i tillräcklig omfattning.