Murar, plank och skärmtak

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse din uteplats med en mur eller ett plank med en maximal höjd på 1,8 meter.

Muren eller planket får inte byggas längre ifrån huset än 3,6 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du får också ordna skärmtak över din uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov. Detta under förutsättning att de bygglovsbefriade taken tillsammans inte är större än sammanlagt 15,0 kvadratmeter. Ett skärmtak får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

De grannar som berörs kan godkänna att mur/plank och skärmtak placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall. Nekar grannarna kan byggnadsnämnden pröva åtgärden