Måla om och byta material

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

På en- och tvåbostadshus med tillhörande uthus, garage och andra mindre byggnader inom detaljplanerat område får man både måla om och byta fasadmaterial och takmaterial om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Vad betyder då detta? Jo – att byta kulör på en byggnad kan ibland vara bygglovspliktigt. Precis som att byta från ett tegeltak till betongpannor eller plåt. Vad som utgör en väsentlig förändring är en bedömningsfråga. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite!

Utanför ett område med detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende.

Däremot ska åtgärder som inte kräver bygglov följa de generella kraven i plan- och bygglagen – exempelvis avseende varsamhet och anpassning till byggnadens och omgivningens karaktärsdrag.