Attefall

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

Attefallshus, attefallstillbyggnad, takkupor och inredande av ytterligare en bostad ingår i de sk. attefallsreglerna.

Attefallshus

Ett attefallshus är ett bygglovsbefriat komplementbostadshus eller komplementbyggnad. Huset får inte vara större än 30 kvadratmeter och inte högre än 4,0 meter i nockhöjd. Man kan bygga flera attefallshus, men då får inte den sammanlagda arean vara mer än 30 kvadratmeter.

Ett attefallshus kräver både en anmälan och ett startbesked innan du får börja. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om du vill ställa det närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens tillåtelse. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall.

Observera att det alltid krävs bygglov om man vill bygga närmare än 4,5 meter från en gata, en väg eller en park.

Kom ihåg att reglerna om attefallshus inte gäller i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Alla fristående byggnader – även attefallshus – kräver strandskyddsdispens inom strandskyddsområde!

Bygglovsbefriad tillbyggnad

Det krävs inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus. En sådan tillbyggnad kräver dock en anmälan och ett startbesked. Avståendet 4,5 meter till tomtgränsen gäller på samma sätt som för exempelvis friggebodar.

Reglerna om tillbyggnad enligt attefall gäller inte i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vissa tillbyggnader kan också kräva strandskyddsdispens inom strandskyddat område.

Bygglovsbefriade takkupor

Enligt relativt nya regler krävs inte bygglov för att bygga maximalt två takkupor på en- eller tvåbostadshus. Kuporna får dock inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Då krävs bygglov.

Reglerna om takkupor enligt attefall gäller inte i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

Inreda ytterligare en bostad utan bygglov

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Denna ska innehålla alla de funktioner som krävs för en bostad. Byggnadens yttre får inte ändras och åtgärden kräver både en anmälan och ett startbesked innan den får påbörjas.

Reglerna om takkupor enligt attefall gäller inte i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.