Detta kräver inte bygglov

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

Om du bor i en- eller tvåbostadshus får du under vissa förutsättningar göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter dock att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Tänk på att du ibland behöver göra en anmälan, även om du inte behöver söka bygglov.

Det finns ett antal åtgärder som är bygglovsbefriade. Detta gäller främst om du bor i ett en- eller tvåbostadshus.

Samtliga beskrivna bygglovsbefriade åtgärder får göras oavsett vad som anges i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Det innebär exempelvis att en friggebod, ett attefallshus eller bygglovsbefriad tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter får placeras på "punktprickad mark" – det vill säga mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas – och att den inte heller ska räknas in i tomtens högsta tillåtna byggnadsarea.

För alla bygglovsbefriade åtgärder nedan ska du ha grannens tillåtelse om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannen i så fall. Om grannen nekar kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Observera att det alltid krävs bygglov för dessa åtgärder om man vill bygga närmare än 4,5 meter från en gata, en väg eller en park.

Bygglovsplikt gäller fortfarande för åtgärder enligt attefall om de ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

För att få veta mer om vad som gäller för det du tänker göra, läs på sidorna som länkas nedan. Tänk på att även om åtgärden inte kräver bygglov så kan det krävas strandskyddsdispens.

 • Friggebod

  I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov sätta upp en fristående komplementbyggnad – en så kallad friggebod.

 • Attefall

  Attefallshus, attefallstillbyggnad, takkupor och inredande av ytterligare en bostad ingår i de sk. attefallsreglerna.

 • Måla om och byta material

  På en- och tvåbostadshus med tillhörande uthus, garage och andra mindre byggnader inom detaljplanerat område får man både måla om och byta fasadmaterial och takmaterial om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

 • Murar, plank och skärmtak

  I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse din uteplats med en mur eller ett plank med en maximal höjd på 1,8 meter.