Detta kräver bygglov

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov.

Du behöver bygglov för:

 • Nybyggnad

 • Tillbyggnad, om den är större än 15 kvadratmeter

 • Väsentligt ändrad användning

 • Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller industri

Du kan behöva bygglov för:

 • Altaner och uteplatser

 • Fasadändringar, till exempel ommålning eller byte av fasadmaterial

 • Murar och plank

 • Skyltar - läs mer om Hjo kommuns skyltpolicy

 • Solfångare, beroende på storlek och placering

Du behöver också bygglov för vissa anläggningar som:

 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor

 • Fasta cisterner

 • Upplag, materialgårdar

 • Radio- och telemaster om de inte är en mindre anläggning avsedd för hushåll i en- och tvåbostadshus

 • Vindkraftverk

 • Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus