Förberedelser

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

Innan du skickar in en bygglovsansökan finns en del förberedelser att göra. Vi kan ge dig råd och tips.

Redan på idéstadiet är tankarna många och du kan behöva råd och tips för att kunna förbereda dig innan du söker bygglov. Känner du dig osäker är du alltid välkommen att kontakta oss på plan & bygg.

Behöver du söka bygglov?

Börja med att ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller inte. De flesta byggprojekt kräver lov.

Detta kräver bygglov

Detta kräver inte bygglov

Bor du inom detaljplanerat område?

Hjo tätort plus en del andra områden i kommunen styrs av detaljplaner. Kontakta oss för att ta reda på om det finns den detaljplan i ditt område och hur den i så fall ser ut.

Detaljplanen bestämmer vad som får byggas på en plats och hur det som ska byggas får utformas och placeras. Detaljplanen bestämmer även saker som byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns.

Råd och tips

Innan du börjar planera ditt byggande ska du tänka på följande:

 • Hur ser övriga byggnader i ditt område ut? När det ska byggas nytt ska du ta hänsyn tas till omgivningen.
 • Hur ser tomten ut? Byggnaden ska anpassas till marken den ska byggas på och inte tvärtom.
 • Var ska huset stå? Placera byggnaden så att tomten blir lätt att använda och att det inte blir svårt för framtida tillbyggnader.
 • Var ska eventuellt garage eller bilparkering finnas?
 • Kan det tänkta bygget skapa skuggor, ta bort utsikt eller på annat sätt påverka dina grannars boende eller tomt?
 • Placeras byggnaden rätt med tanke på till exempel sol och störningar från trafik?
 • Ska du bygga till? Tänk på byggnadens karaktärsdrag och anpassa tillbyggnaden efter detta.

Nybyggnadskarta

Glöm inte att beställa en nybyggnadskarta när du planerar nybyggnation.

Nybyggnadskartan är ett hjälpmedel vid projektering. Den ska också utgöra grund för den situationsplan som ska bifogas i bygglovsansökan.

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

 • Gränser för fastigheter, servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar med mera.

 • Byggnadsreglerande gränser och bestämmelser.

 • Gatu- eller väghöjder.

 • Anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Ta hjälp av en expert!

Anlita en sakkunnig om ditt projekt inte är väldigt litet och enkelt. En arkitekt eller byggnadsingenjör kan ge dig tips och råd om hur byggnaden kan se ut men även hjälpa till med exempelvis val av entreprenör och vid besiktningar.

Informera grannarna

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna tidigt. Det minskar risken för att bygglovet överklagas. Ett projekt eller bygge får enligt plan- och bygglagen inte innebära en ”betydande olägenhet” för grannarna. Det betyder att man ska visa hänsyn till grannarna med exempelvis skuggor, insyn eller försämrad utsikt.