Arbetsplatsbesök

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

Vid det tekniska samrådet bestäms om och i vilka skeden av projektet som arbetsplatsbesök av bygglovskontoret krävs. Boka tid för arbetsplatsbesök i god tid innan det ska äga rum.

Vid besöket ska din kontrollansvarige närvara. Oftast behövs bara ett arbetsplatsbesök och i vissa fall behövs inget alls.

Vad händer under arbetsplatsbesöket?

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar vi bland annat att:

  • Kontrollplanen och bygglovet följs
  • Den kontrollansvarige närvarar vid bygget så som den ska
  • Gällande byggregler följs

Om brister upptäcks

Om vi upptäcker allvarliga avvikelser kallar vi till samråd för att diskutera nödvändiga åtgärder. Det kan bland annat innebära att kontrollplanen behöver justeras eller att ytterligare handlingar behöver lämnas in. 

Du får ett protokoll

Vi skriver ett protokoll vid arbetsplatsbesöket som vi sedan skickar till dig som byggherre och till din kontrollansvarige.