Ansök om bygglov

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

Ansökningshandlingar

Bygglovsansökan ska innehålla:

 • Planritning, sektionsritning och fasadritning
 • Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag eller nybyggnadskarta)
 • Anmälan om vem som ska vara kontrollansvarig
 • VA-karta om anslutning ska göras till kommunalt vatten och avlopp

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda i svart och vitt på vitt, orutat papper. Alla ritningar ska lämnas in i två exemplar, gärna i storlek A4 eller A3. 

Planritning, sektionsritning och fasadritning

Plan-, sektions- och fasadritningar ska vara måttsatta och skalenliga i skala 1:100. Vid tillbyggnad ska tillbyggd del markeras.

Exempelritningar nybyggnad enbostadshus (pdf)
Exempelritningar tillbyggnad enbostadshus (pdf)

Situationsplan

Situationsplanen kan antingen baseras på kommunens nybyggnadskarta, kartunderlag för situationsplan eller Lantmäteriets förrättningskarta. Den ska vara max två år gammal.

Vid tillbyggnad ska tillbyggd del ritas in på situationsplanen. Ange mått på tillbyggnad och minst två avstånd vinkelrätt från tomtgräns till tillbyggd del.

Anmälan om vem som ska vara kontrollansvarig

Kontrollansvarig är en person som hjälper byggherren med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas.

Läs mer om kontrollansvarig

Hitta certifierade kontrollansvariga på boverkets hemsida

Kostnad

Det är mycket som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta. Till exempel vad du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Andra saker som påverkar är hur din tomt ser ut, om det är en ny eller gammal detaljplan och om grannar måste höras. Även om du inte får något lov tar vi betalt per timme för det arbete vi lägger ner på handläggningen.

Hjo kommuns plan- och bygglovstaxa

Skicka in handlingar

Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Hjo kommun
Byggnadsnämnden
544 81  HJO