Bygglovsprocessen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

 • Förberedelser

  Innan du skickar in en bygglovsansökan finns en del förberedelser att göra. Vi kan ge dig råd och tips.

 • Ansök om bygglov

  Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

 • Vår granskning

  När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande lagstiftning och bestämmelser.

 • Beslut

  När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

 • Tekniskt samråd

  I ärenden som kräver ett bygg-, mark- eller rivningslov eller en anmälan behöver du och din kontrollansvarige i många fall träffa oss på bygglovskontoret för ett tekniskt samråd.

 • Startbesked

  För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Att påbörja arbetet utan startbesked kommer att leda till en sanktionsavgift.

 • Arbetsplatsbesök

  Vid det tekniska samrådet bestäms om och i vilka skeden av projektet som arbetsplatsbesök av bygglovskontoret krävs. Boka tid för arbetsplatsbesök i god tid innan det ska äga rum.

 • Slutsamråd

  I de flesta fall hålls ett slutsamråd på plats när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk. Vid slutsamrådet upprättas ett protokoll.

 • Slutbesked

  Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked.