Kulturnät

Kontakter

Kulturnät ansvarar för arrangörsverksamheten i Hjo kommun. Det innefattar allt från skolkulturen tillsammans med skolkulturgruppen till Nationaldagsfirandet i Stadsparken.

Kulturkvarteret används flitigt av Kulturnät för de olika arrangemang som enheten genomför. Det är konserter, teatrar och shower av olika slag.

De minsta besökarna kommer från våra förskolor och när de tultar ner i Lilla Park och ska titta på en rolig teater eller show är stämningen hög. Olika arrangemang genomförs varje år för skolans olika åldrar och ibland anordnas även resor.
Kulturnät har ett nära samarbete med Kulturskolan där man bl.a. genomför Ung Kultur Möts.

Kulturnät samarbetar också med andra kulturinstitutioner i Västra Götaland samt med flera företag i Hjo kommun, framförallt restauranger och friskvårdsföretag.
Varmt välkomna till de olika arrangemang som Kulturnät genomför.