Simskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Tre flickor i en pool

Varje sommar anordnar Hjo kommun simskola på Guldkroksbadet.

Undervisning

Undervisningen sker vardagar (18 juni-5 juli) under tre veckor (vecka 25-vecka 27) med undantag midsommarafton den 22 juni.
Simskoleavslutning, för elever som klarat proven för Kandidaten eller Magistern, sker torsdag den 5 juli klockan 18. För övriga elever sker avslutning i samband med ordinarie simskoletid samma dag.

För högre märkestagare anordnas en hoppresa till Moliden i Karlsborg på tisdag den 3 juli. Mer info kommer om detta under simskolan.

Deltagare

Alla skolbarn boende i Hjo kommun är välkomna med sin anmälan från det åretde fyller sex år dvs. år 2012 eller tidigare.

Lektionstid

Varje lektion är 30 minuter men kan variera beroende på vädret. Vid åska kan lektionen komma att ställas in av säkerhetsskäl.

Grupper

Ej simkunnig till Silvermärket gäller max 13 barn per grupp. För kandidaten och magistermärket gäller max 16 barn per grupp.

Avgifter

Simskoleavgift är 300 kronor per barn. För högre märkestagare (Kandidaten, Magistermärken) ingår kostnaden för ett (1) simmärke.
För resande med buss tillkommer 200 kronor per barn.
Information om betalningsmöjligheter kommer senare på www.hjo.se.

Personal

Alla vår personal har grundutbildning i livräddning. Våra simlärare har alla gått en kvalificerad simlärarutbildning helt enligt SLS:s (Svenska Livräddningssällskapet) rekommendationer för att bedriva en säker verksamhet. Förutom simlärare kommer även simlärarassistenter, övrig badpersonal samt Fritidsgårdens personal närvara vid undervisning.

Försäkring

Hjo kommun har tecknat försäkring som täcker skolungdomar vid deltagande i kommunal anordnad verksamhet även utanför skoltid.

Anmälan

Anmälan är nu stängd för 2018 och öppnar åter upp i början på 2019.

 Anmälning sker via "Anmälan till simskola" senast den 1 maj

OBS! Anmälningar efter datumet behandlas ej!

Praktisk information

  • Påminn era barn om att gå på toaletten innan lektionen börjar.
  • Elev får ej delta i undervisning vid sjukdom med smittorisk.
  • Meddela elevers frånvaro till mobil, 0702 - 735 468 (gärna SMS)
  • Busstider finns på www.hjo.se efter att anmälningstiden gått ut och gruppindelningarna är klara.