Naturreservat

Välkommen till naturreservatet mitt i stan - Hjoåns dalgång!

Natur och historia

I närmare tusen år har Hjoån och dess dalgång spelat en viktig roll för stadens utveckling. Först som ankringsplats och hamn, senare för den tidiga industrin och i dag som naturreservat och rekreationsområde med lättvandrade stigar. En vandring utmed Hjoån är därför också en vandring i Hjos historia.

Läs mer om Hjoåns dalgång på Länsstyrelsens hemsida.

En föränderlig dalgång

Idag är dalgången ett vackert och lummigt stråk. Så har det inte alltid varit. Hjoåns dalgång har skiftat utseende under århundradenas lopp.

Under århundraden betades markerna utanför stadens hank och stör av kreatur ända ned till ån. Dalgången var då ett öppet landskap helt annorlunda än idag. De små kvarnarna och smedjorna vid ån växte till industrier och med dom växte behovet av kraft, vilket ledde till en utbyggnad av ett antal dammar runt sekelskiftet 1900.

När kvarnarna, stamparna, industrierna och därmed också dammarna förlorat sin betydelse förändrades landskapet återigen. Byggnaderna försvann, dammarna rasade, dalgången började sakta att växa igen och anta det utseende den har idag.