Kulturbidrag

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Här kan du läsa om vilka bidrag som finns att söka för kulturföreningar.

Kulturbidraget är indelat i två delar:

 • verksamhetsbidrag för kulturföreningar
 • bidrag till offentliga kulturarrangemang

Läs mer om vad som gäller när du ska söka kulturbidrag

Verksamhetsbidrag

 • är ett årligt bidrag till kulturföreningar. Kan också ges som startbidrag.
 • ska gå till baskostnader i föreningens verksamhet.
 • kan sökas av föreningar som har till syfte att bedriva kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet. I kulturområdet ingår till exempel konst, musik, teater, dans, film, foto, kulturmiljö- och hembygdsvård.
 • Sista ansökningsdag 31 maj. 

Ansök om verksamhetsbidrag

Bidrag till kulturarrangemang

 • är ett bidrag som kan sökas av föreningar och grupper för offentligt anordnade kulturevenemang.
 • ska gå till stora kulturevenemang eller projekt som är utöver föreningens ordinarie verksamhet.
 • kan sökas löpande under året. 
 • ska sökas i förväg och i arrangemanget redovisas i efterhand. 
 • Ansökningar för arrangemang som breddar det totala utbudet och stärker Hjos varumärke prioriteras.

Ansök om arrangörsbidrag

Redovisa arrangemang

Övriga stöd till arrangörer

Kultur- och turismenheterna kan ge stöd, rådgivning och hjälp med information och marknadsföring av planerade evenemang. Kontakta oss genom Hjo kommuns växel på telefon 0503-350 00 eller mail kommunen@hjo.se

Här kan det finnas ytterligare bidrag att söka för er förening/ projekt/evenemang:

Leader Östra Skaraborg

Leader Östra Skaraborg,ungdom

VG-regionen

Kulturrådet

Sparbanksstiftelsen Alfa

Nordiska kulturfonden

Allmänna arvsfonden