Kulturstöd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Sök bidrag till din kulturförening

Kulturstödet är indelat i två delar, verksamhetsstöd för kulturföreningar samt stöd till offentliga kulturarrangemang.

Verksamhetsstödet är ett årligt bidrag till kulturföreningar för baskostnader i verksamheten. Sista ansökningsdag 31 maj. 2019 förlänger vi dock ansökningstiden till 30 juni.

Stöd till offentliga arrangemang är ett bidrag som ges till föreningar och grupper för offentligt anordnade kulturevenemang.

Rutiner Kulturstöd

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan beviljas förening som har till syfte att bedriva kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet – till exempel konst, musik, teater, dans, film, foto, kulturmiljö- och hembygdsvård. Stöd lämnas i form av årsbidrag eller startbidrag.

Ansök om verksamhetsbidrag 

Bidrag till kulturarrangemang

Bidrag till stora kulturevenemang eller projekt som är utöver föreningens ordinarie verksamhet, kan sökas av både föreningar och kulturgrupper löpande under året. Bidraget ska sökas i förväg och i arrangemanget redovisas i efterhand. 

Ansökningar för arrangemang som breddar det totala utbudet och stärker Hjos varumärke prioriteras.

Ansök om arrangörsbidrag

Övriga stöd till arrangörer

Kultur- och turismenheterna kan ge stöd, rådgivning och hjälp med information och marknadsföring av planerade evenemang. 

Här kan det finnas ytterligare bidrag att söka för er förening/ projekt/evenemang:

Leader Östra Skaraborg

Leader Östra Skaraborg,ungdom

VG-regionen

Kulturrådet

Sparbanksstiftelsen Alfa

Nordiska kulturfonden

Allmänna arvsfonden