Föreningsbidrag från Vård och Omsorg och Socialtjänsten

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Varje år finns det möjlighet att söka föreningsbidrag från Vård och Omsorg och och Socialtjänsten. Sista ansökningsdag är 31 mars.

Föreningbidraget riktar sig till föreningar och organisationer vars verksamhet är komplement till socialtjänstens respektive Vård och omsorgs verksamhetsområden. Bidrag utgår endast till föreningar och organisationer med aktiviteter riktade till invånare i Hjo kommun.

Verksamhet inom följande områden prioriteras:

Socialtjänsten

  • Arbete för utsatta barn och deras familjer
  • Arbete mot kvinnovåld
  • Stöd till brottsoffer
  • Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete

Vård och omsorg

  • Funktionshinder
  • Speciella sjukdomar
  • Hälsofrämjande insatser för äldre

Hur ansöker man?

Av riktlinjerna för föreningsbidrag, framgår vilka villkor föreningen måste uppfylla samt vilka handlingar som måste bifogas till ansökan för att den ska kunna behandlas. Nedan finner du länkar till riktlinjerna och till respektive ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag är 31 mars varje år.