Utställning - Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski

17 maj 2019, Kl. 10:00–17:00

  • 23 maj 2019, Kl. 10:00–20:00
  • 24 maj 2019, Kl. 10:00–17:00
  • 25 maj 2019, Kl. 11:00–15:00
  • 27 maj 2019, Kl. 10:00–19:00
  • 28 maj 2019, Kl. 10:00–19:00
  • 30 maj 2019, Kl. 10:00–20:00
  • 31 maj 2019, Kl. 10:00–17:00

Hjo

I spåren efter #metoo har många av oss fått upp ögonen för maktrelationer. De finns inte bara mellan män och kvinnor utan även i grupper och i alla slags förbindelser mellan människor.

För att lära oss fungera bättre med varandra och behandla varandra på lämpligt sätt behöver vi lära oss analysera hur maktrelationer fungerar. Vi behöver skaffa oss kunskap om tendenser till dominans och underkastelse, och förståelse för hur våra kommunikationsmönster fungerar.

Den här utställningen är ett försök till att vara ett verktyg i det arbetet. Utställningen vill skapa medvetenhet och alternativ, och förhoppningsvis ge nycklar till hur vi kan bemöta varandra bättre. Det är något vi alla behöver i den komplicerade tid vi lever i nu.  

Praktisk information

Mer om konstnären

Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski är tidigare utbildad i fri konst i England, men går just nu på Konstfack i Stockholm. På somrarna bor hon utanför Hjo i Skalhult och har gjort det sedan barnsben.   

Läs mer om evenemanget