Emigranten Populär

Telefon
0503-35010

E-post
stadsbibliotek@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1B

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Stenblock i vatten

På bibliotekets släktforskningsdator har du tillgång till databasen Emigranten Populär.

Emigranten Populär är en sökbar databas med uppgifter om emigranter, sjömän som mönstrat av utanför Europa.

Här kan du hitta passjournaler, passagerarlistor och annan information.

Läs mer om Emigranten Populär.