Telefon
0503-35010

E-post
stadsbibliotek@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1B

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Sagan om Isfolket

Författare: Margit Sandemo

Släktsagan Sagan om Isfolket inleds under 1500-talet och avslutas vid 1900-talets mitt. Isfolket sägs stamma från en man som sålt sin själ till djävulen. Till följd därav drabbas ungefär en person i varje generation av ett ont arv - oftast i form av särskilda krafter och ett särpräglat utseende.

Handlingen kretsar till stor del runt släktens kamp med detta arv men även deras vardag och historiska skeenden skildras.