Läsa på olika sätt

Telefon
0503-35010

E-post
stadsbibliotek@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1B

Öppettider
Mån-Ons kl.13.00-19.00, Tors kl. 13.00-20.00, Fre kl. 10.00-16.00, Lör kl. 10.00-13.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

För dig som har svårare att läsa vanliga böcker finns det flera alternativ. På biblioteket i Hjo kan vi bl.a. erbjuda talböcker, lättlästa böcker och böcker med extra stor stil.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker är antingen bearbetningar av befintliga böcker eller böcker som skrivits för att vara lättlästa. De har ett tydligt innehåll, konkret text och ibland även bilder. Det finns både skönlitteratur och faktaböcker. 

Legimus

Legimus är en gratistjänst för den som har läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning. Man kan lyssna, läsa och ladda ner böcker till dator, surfplatta och smartphone. För detta måste du komma till biblioteket och få ett nedladdningstillstånd. Kontakta ansvarig bibliotekarie om du vill registrera dig som Legimuslåntagare. Är du under 18 år kommer du tillsammans med målsman.

Storstil

Storstilsböcker är böcker med extra stor stil. Innehållet i boken är detsamma som i originalboken.

DAISY-talböcker

En talbok är en inläst bok till hjälp för personer med läshinder. Formatet för talböcker heter DAISY. Daisy-talböcker finns på CD-ROM-skiva och de är lätta att använda. Böckerna läses i en särskild talboksspelare. Man kan också läsa dem i en dator med hjälp av ett läsprogram som gratis går att ladda ner, alternativt på CD-spelare med MP3-funktion eller på en DVD-spelare.