Läsa på olika sätt

Telefon
0503-35010

E-post
stadsbibliotek@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1B

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

För dig som har svårare att läsa vanliga böcker finns det flera alternativ. På biblioteket i Hjo kan vi bl.a. erbjuda talböcker, lättlästa böcker och böcker med extra stor stil.

Lättlästa böcker

En lättläst bok har ett tydligt innehåll, konkret text och ibland även bilder. Det finns både skönlitteratur och faktaböcker. 

Legimus

Legimus är en gratistjänst för den som har läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning. Man kan lyssna, läsa och ladda ner böcker till dator, surfplatta och smartphone. Du måste komma till biblioteket och få ett nedladdningstillstånd. Kontakta ansvarig bibliotekarie om du vill registrera dig som Legimuslåntagare. Är du under 18 år ska du komma tillsammans med målsman.

Storstil

Storstilsböcker är böcker med extra stor stil. Innehållet i boken är samma som i originalboken.

DAISY-talböcker

En talbok är en inläst bok för personer med läshinder. Formatet för talböcker heter DAISY. Daisy-talböcker finns på CD-ROM-skiva och de är lätta att använda. Böckerna läses i en särskild talboksspelare. Man kan också läsa dem i en dator med hjälp av ett läsprogram som går att ladda ner gratis. DAISY-talböcker kan också spelas på CD-spelare med MP3-funktion eller på en DVD-spelare.