Outdoor Hökensås

De fyra kommunerna Tidaholm, Hjo, Habo och Mullsjö gränsar alla till Hökensåsbygden. Hökensåsbygden är ett naturområde som erbjuder både invånare och besökare möjlighet att året runt bland annat vandra, cykla, plocka svamp/bär, fiska och åka längdskidor. Tillsammans med föreningsliv och den privata näringen har kommunerna identifierat att Hökensåsbygden skulle kunna utvecklas mer; området skulle kunna locka till sig fler besökare.

Fokus naturturism:
Projektet ska arbeta utifrån ett besöksnäringsperspektiv med fokus på det tematiska området ”outdoor”. Begreppet ”outdoor” kan förklaras som de företag inom besöksnäringen som i huvudsak arbetar med naturturism, friluftsliv och utomhusaktiviteter av något slag (exempelvis vandring, fiske, paddling, ridning, klättring, skidåkning, mountainbike) och som har besökare som sin huvudsakliga målgrupp. Även begreppet ”soft adventure” kan användas för att beskriva dessa aktiviteter.


Om projektet:
Projektet ska fokusera på inventering, kartläggning och analys. En inventering och kartläggning av Hökensåsbygden kommer bland annat att fastställa vilka aktörer som finns inom området, var geografiskt de finns, vilka målgrupper de har och när de har öppet för besökare. Utifrån denna nulägesanalys identifieras sedan potentiella målgrupper, hur utländska researrangörer ser på området och vad de ställer för krav, hot och möjligheter i omvärlden samt utvecklingsmöjligheter. Det vill säga vilka insatser som krävs för att förändra och utöka utbudet utifrån marknadens behov vilket ska leda till en ökad tillströmning av besökare samt få besökare att stanna längre och komma tillbaka. Projektet ska även medföra att företag och föreningar ges möjlighet till kompetensutveckling och samverkan via föreläsningar och nätverksträffar.
Projektet kommer att avslutas med att en karta produceras som åskådliggör alla naturturismaktiveter i området. Detta för att göra det enklare att marknadsföra Hökensåsbygden utifrån ett naturturismperspektiv samt underlätta för besökaren att uppleva området.


Finansiering och budget: 
Projektet Outdoor Hökensås har fått drygt 700 000 kronor i bidrag av Leader Östra Skaraborg . Projektet ägs av Hjo kommun som driver det tillsammans med Tidaholm, Habo och Mullsjö kommuner.


Arbetsgrupp och nätverk:
En arbetsgrupp kommer att träffas sex gånger under projekttiden. Arbetsgruppen kommer att bestå av projektledaren tillsammans med en kommunal tjänsteman samt en privat aktör från varje kommun.
Nätverksträffar för områdets aktörer kommer att hållas vid tre tillfällen (1 x per halvår) under hela projekttiden.


Om projektledaren:
Sofia Paldanius är den tidigare elitkanotisten som gjorde sitt sista OS i Rio. Hon har en imponerande tävlingskarriär med totalt 54 internationella medaljer bakom sig i K1, K2 och K4 och som har deltagit i fem olympiska spel.
Det bästa individuella resultat var fjärdeplatsen i OS i London 2008.
Sofia har en kandidatexamen inom media och kommunikatonsvetenskap och har även erfarenhet som koordinator samt arbetat som skribent för friluftstidskrifter.
Hökensås är hon bekant med sedan tidigare där hon bland annat har paddlat mycket på Stråken, Tidan och i Mullsjön.


Kontakt Projektledare:
Sofia Paldanius, sofia.paldanius@hjo.se, 072-569 53 20

Leader ÖS   EU  Leader