Anmälan/avanmälan och avgifter

Vi tar emot anmälan till Kulturskolan under hela året. De största elevintagen görs i början på varje termin (främst höstterminen) men visst intag sker även löpande under året. Vill du börja till hösten bör du anmäla dig senast första veckan i juni!

Till Kulturskolans instrumentkurser och ämnet bild & form är du välkommen det läsår du börjar i 2:a klass
Vt -17 startar en ny kurs för högstadieelever: Teckning och skisstekniker.

Undantag: För elgitarr och solosång bör du gå i 5:an och musikteori kan du vara med i från 6:an.

 "Grönköpingskören " kan du börja i från förskoleklass. Guldkrokskören börjar du i när du går i 3:an . Danskurser finns för åldrarna 2 till 15 år.

När vi fått dina uppgifter läggs de in i vårt datasystem. Du blir kontaktad av Kulturskolan och din lärare så fort det blir en plats ledig. Intagning sker främst vid terminsstart men även löpande under året. Intag för höstterminen meddelas i slutet av juni.

OBS! Anmälan gäller tills platsen sägs upp av vårdnadshavare/myndig elev. Det räcker inte att utebli från lektionerna. Terminsavgift utgår om uppsägning av plats ej skett senast 12/9 för höstterminen och 23/1 för vårterminen!

Avgifter

Avgiften fastställs av kommunstyrelsen och förändringar av avgiftens storlek kan ske.
Anmälningsavgiften för barn och ungdom är f.n. 575 kr / termin och ämne.

Kör och orkester/ensemble - 300 kr / termin
(avgiftsfritt för instrumental- och sångelever)

Ämneskurs vuxenelev - 2500 kr / termin (från 19 år)

Orkester/ensemble/kör; vuxenelev - 400 kr / termin

Instrumenthyra - 500 kr / termin 

Hjo Kulturskola tillämpar något vi kallar syskonrabatt , det vill säga från och med 3:e barnet (syskonet) är ämneskurs avgiftsfri.
OBS! Syskonrabatt gäller ej för ämnet dans (då detta ämne bedrivs i samarbete med studieförbundet Sensus).

Alla elever erbjuds minst 24 lärarledda tillfällen per läsår.  Om eleven är frånvarande utan att ha meddelat läraren senast en vecka i förväg, räknas det som lektionstillfälle.

Avanmälan

Uppsägning av din plats på Kultskolan går bra att göra här.  Om du avanmäler dig under pågående termin (=senare än 12/9 respektive 23/1) medges ingen reducering eller återbetalning av avgiften.

Kontakt

Hjo Kulturskola 0503-352 00Besöksadress

Skolgatan 10 A

Postadress

544 81 Hjo


Kulturskolledare Hjo KulturskolaMichael Bäck 0503-352 01 070-540 60 71Kontakt

Länkar