Kultur & Idrottspris

Kultur & Idrottspris!

Årligen delas ett idrott/fritidspris som uppmuntran och belöning för betydande insatser inom idrotts- och fritidsområdet i samband med nationaldagen den 6 juni. Priset kan ges till person, grupp av personer, föreningar och/eller organisationer som verkar inom Hjo kommun.

Även ett kulturpris delas ut som erkänsla eller belöning för särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet. Priset riktar sig till skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, konst, konsthantverk, teater, dans eller annan därmed jämförbar konstart eller andra kulturella områden, exempelvis bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård.

Föreslå pristagare

Vem som helst kan föreslå pristagare.
Förslag till pristagare 2017 kan lämnas till Marie-Louise Fahlström, se kontaktuppgifter här till höger, senast den 30 april 2017.

 

Kulturpriset 2016 gick till Ingrid Melin Bjureus.

Ingrid skapar originell konst och har genom åren samlat en unik konstskatt. Ingrids målade flaskor är kända och lockar besökare till Hjo även från andra delar av Sverige. Ingrid stärker människors självkänsla och skapar glädje i sitt sätt att se och känna in människans förmågor på sina kurser som hon drivit i närmare 30 år. Ingrid använder sig av många olika tekniker i sitt skapande och finns representerad i Hjo kommuns konstsamling.

Idrott/Fritidspriset 2016 gick till Stellan Rylander och Jan Englund

Stellan Rylander är en eldsjäl inom idrott och föreningsliv. Stellan har engagerat sig i Hökensås Golfklubb från nystart 2014 på ett sådant kraftfullt och professionellt sätt att klubben har kunnat fortleva. Stellan har genom sitt intresse för golfsporten och med sina yrkeserfarenheter dagligen arbetat med allt från ekonomi- och personalfrågor till träningar och styrelsearbete. Som person är Stellan en respekterad och djupt förtrolig person som stöttar upp och hjälper till närhelst det behövs.

Jan Englund har genom ett stort engagemang, målmedvetenhet och ett ihärdigt arbete under 5 år lett Hjo Tennisklubb från en djup kris till att i dag vara en välmående klubb med stabil ekonomi och en bred verksamhet för juniorer och seniorer på alla nivåer. Utan Jans engagemang och arbete hade troligtvis inte Hjo Tennisklubb levt i dag.

 

Pristagare

Kulturpristagare Ingrid Melin Bjureus

 

Kontakt

Kultur-, turism- och fritidschefMarie-Louise Fahlström 0503-350 13KontaktBesöksadress

Floragatan 1

Postadress

Hjo kommun
Stadsbiblioteket
544 81 Hjo

Information

Blanketter