Ljudböcker

På biblioteket finns ett utbud av CD-böcker och mp3-böcker som alla får låna.

Så funkar Mediajukebox

Sedan våren 2011 finns också en Mediejukebox på Hjo Stadsbibliotek, där man gratis laddar ner ljudböcker i mp3-format, filmer, spel mm. Utbudet är begränsat men kommer att ökas på efter hand. Se Mediajukeboxens hemsida för mera information om hur den fungerar och vilket bestånd som finns i vår jukebox.

Material för människor med läshandikapp

För den som har någon form av läshandikapp, permanent eller tillfälligt, finns möjligheten att låna och läsa DAISY-talböcker.

DAISY är digitalt inlästa talböcker som gör det möjligt att göra egna anteckningar, hoppa mellan avsnitt och att välja hastighet. Böckerna läses i en särskild talboksspelare. Man kan också läsa dem i en dator med hjäp av ett läsprogram som gratis går att ladda ner.


Vi har ett bestånd DAISY-böcker och har rätt att själva ladda ner och bränna de böcker som du önskar. Lånetiden är densamma som för vanliga böcker, dvs 4 veckor. 


MTM:s hemsida (Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.) kan man se vilka titlar som finns inlästa.

Kontakt

Stadsbiblioteket 0503-35010Kontakt