Service och tjänster

På biblioteket finns böcker, tidningar, tidskrifter, filmer, datorer, kartor och språkkurser för information, kunskap och förströelse.

Hämta ut lånekort

Ett lånekonto på biblioteket ordnar vi snabbt vid disken. Är du under 18 år skall du ha målsmans tillstånd att ha lånekort. I vårt register lägger vi in ditt namn, adress, födelsedatum, telefonnummer (fast/mobil) och e-mailadress. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till något annat ändamål.

Med ditt lånekortsnummer kan du logga in på hemsidan för att bl a reservera böcker och förlänga lån.  Gå in i bibliotekets katalog och välj "mina uppgifter". 

Lånekortet är giltigt på flera bibliotek

När du har hämtat ut ett lånekort på Hjo stadsbibliotek kan du använda detta i följande stadsbibliotek och dess filialer:

Falköping, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda

Gör så här:

1. Visa legitimation

2. Registrera ditt kort

3. Ta del av låneregler

4. Låna

5. Lämna tillbaka där du lånat

Användning av tidningsrummet

I vårt tidningsrum finns aktuella nummer av vissa dagstidningar och tidskrifter att läsa på plats. Tidskrifterna finns numera inne i biblioteket, så fråga personalen efter de titlar du söker! Det senaste numret är alltid referensmaterial, men äldre nummer av tidskrifterna kan lånas hem i en vecka.

Låna DVD filmer

Det är gratis att låna DVD filmer på Hjo stadsbibliotek. För filmer är lånetiden en vecka. Försenad återlämning kostar 10:-/dygn. För att få låna film måste man ha fyllt 18 år. Vi har både barn- och vuxenfilmer i vårt bestånd.

Låna barnfilm och TV-spel

Barnfilm och TV-spel kan lånas från 12 års ålder. Är du under 18 behöver du ha förälders underskrift för att få låna  (blankett på biblioteket och på skolnätverket Edwise).

Lånetid är 1 vecka och du kan låna 1 spel i taget.

Vid lån av spel är det de vita åldersetiketterna på förpackningarna som gäller.

Du kan också välja att spela eller titta på plats. På bibliotekets ungdomsavdelning kan du se på film och spela Xbox360. För att få spela måste du lämna in ditt lånekort i lånedisken.

Vid spel på plats följer vi förpackningarnas PEGI-anvisningar för ålder.

Låna dator

Vi har några datorer som kan bokas per klocktimme. Vid särskilda skäl, t ex vid studier eller då man skriver längre rapporter, går det att boka flera timmar eller heldag. Det går bra att ringa och boka eller komma in och se om datorerna är lediga. Det finns också en dator för snabba ärenden på Internet, den får man låna i 10 minuter i taget.

Koppla upp på det trådlösa Wifi-nätet

Du som har med egen dator, iPad eller "smartphone" kan koppla upp den mot vårt trådlösa Wifi-nät. Hämta en kod gratis i lånedisken för 1, 4 eller 8 timmar.

Kopiera och skriva ut dokument

På biblioteket kan du kopiera eller skriva ut dokument, A4 och A3 (endast kopiering) mot en avgift. För större mängder utskrifter rekommenderar vi bokhandeln eller något av de tryckerier som finns i kommunen.

Kontakt

Stadsbiblioteket 0503-35010Kontakt

Länkar